Условия за ползване

Общи условия

Цел и предназначение – С настоящите Oбщи условия, се уреждат взаимоотношенията между www.bestpellets.eu и неговите потребители

Обхват– Настоящите Общи условия са предназначени за всички потребители (физически или юридически лица), ползващи информацията, публикувана на сайта на www.bestpellets.eu

Терминология и съкращения и дефиниции

www.bestpellets.eu – представлява виртуален информационен ресурс, свободно достъпен посредством глобалната мрежа Интерент.
Потребител – всяко лице, посещаващо www.bestpellets.eu и ползващо намиращата се в него информация.
Уебсайт – е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.
Интернет страница – част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
Електронна препратка (хиперлинк) – връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Сървър (англ. server) – компютър, който работи съвместно с други компютри в компютърна мрежа, като се различава от тях по това, че за работата му не е директно необходимо човешко участие
Отговорност за изпълнение

Всички потребители на сайта на www.bestpellets.eu, без значение дали са регистрирани или не, имат право да използват предоставяните от www.bestpellets.eu услуги само при спазване на настоящите Общи условия.
С всяко кликване върху хипер линк от сайта на www.bestpellets.eu, потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите Oбщи условия и се съгласяват да използват www.bestpellets.eu съгласно правилата и условията описани по-долу.
С кликване на бутона „Продължаване с поръчката“, потребителите дават съгласие лични им данни да бъдат събирани и обработвани за целите на поръчката.
Съдържание:

„Бест Пелетс“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управлениегр. Велико Търново 5000, ул. ХРИСТО ДОНЕВ No 3, ЕИК: 204105805

Собственост над съдържанието

Цялото съдържание на www.bestpellets.eu е със защитени авторски права. Всички права са запазени. Използването на каквото и да е съдържание, без писменото разрешение „Бест Пелетс“ ЕООД, е забранено.

Цени

„Бест Пелетс“ ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без изрично предизвестие. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на генериране на поръчката му. При допуснати технически грешки, „Бест Пелетс“ ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчка без да дължи обезщетение, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Доставка

Продуктите се доставят в страната с куриер в рамките на от 3 до 7 работни дни и в чужбина от 3 до 20 работни дни.

Цената на доставката се определя в зависимост от общата тежест, вид и обем на поръчаните продукти и се изчислява автоматично при генериране на поръчката или от наш служител, в случаите, когато калкулацията не е налична на www.bestpellets.eu. Tранспортните разходи са за сметка на клиента.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по начин избран от „Бест Пелетс“ ЕООД и според указаните в www.bestpellets.eu срокове.

Връзки към уебсайтове на трети лица

www.bestpellets.eu може да съдържа хиперлинк към други уебсайтове, които са собственост на трети лица. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство“Бест Пелетс“ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието им, политиките за защита на личната информация или сигурността им.

Права и задължения на bestpellets.eu

bestpellets.eu има право да променя настоящите Общи условия без изрично предизвестие.
bestpellets.eu има право да записва кукита (cookies) на компютрите на потребителите с цел безпрепятственото доставяне на услугите на уебсайта.
bestpellets.eu не носи отговорност за евентуалната загуба на информация, въведена от потребителите и също така не носи отговорност за последиците от загубата на тази информация.
bestpellets.eu има право да прекрати сътрудничеството си, както и да заличи информация за даден продукт или услуга без изрично или последващо предупреждение, уведомление или обяснение относно мотивите за подобни действия.